Showing all 4 results

Show sidebar
Close

Bưởi 5 roi

Trọng lượng 0.8 kg - < 1 kg ; 1 kg - < 1.2 kg
Hình dáng mẫu mã Tròn đều đồng màu
Chất lượng Đủ độ chín, mọng nước, độ ngọt thanh
Quy trình sản xuất VietGAP , GlobalGAP, ORGANIC, HACCP

Close

Bưởi da xanh

Trọng lượng 1 kg - < 1.2 kg ; 1.2 kg - < 1.4 kg ; 1.4 kg - 1.8 kg
Hình dáng mẫu mã Tròn đều đồng màu
Chất lượng Đủ độ chín, mọng nước, độ ngọt: 10 độ brix trở lên
Quy trình sản xuất VietGAP , GlobalGAP, ORGANIC, HACCP