Showing all 9 results

Show sidebar
Close

Bưởi 5 roi

Trọng lượng 0.8 kg - < 1 kg ; 1 kg - < 1.2 kg
Hình dáng mẫu mã Tròn đều đồng màu
Chất lượng Đủ độ chín, mọng nước, độ ngọt thanh
Quy trình sản xuất VietGAP , GlobalGAP, ORGANIC, HACCP

Close

Bưởi da xanh

Trọng lượng 1 kg - < 1.2 kg ; 1.2 kg - < 1.4 kg ; 1.4 kg - 1.8 kg
Hình dáng mẫu mã Tròn đều đồng màu
Chất lượng Đủ độ chín, mọng nước, độ ngọt: 10 độ brix trở lên
Quy trình sản xuất VietGAP , GlobalGAP, ORGANIC, HACCP

Close

Chanh Không Hạt

Trọng lượng: 1,2 - dưới 1,4 kg
Hình dáng mẫu mã Tròn đều, đồng màu
Chất lượng Đủ độ chín, mọng nước, vị ngọt thanh
Close

Chanh leo

Trọng lượng: 0,8 - dưới 1,0 kg
Hình dáng mẫu mã Tròn đều, đồng màu
Chất lượng Đủ độ chín, mọng nước, vị ngọt thanh
Close

Dừa khô

Trọng lượng: 1,4Kg trở lên
Hình dáng mẫu mã Quả bưởi tròn đều, đồng màu, mỏng vỏ, không bị sâu bệnh
Chất lượng Đủ độ chín, mọng nước, vị ngọt thanh
Close

Dừa xiêm xanh

Trọng lượng 1.2 kg  trở lên
Hình dáng mẫu mã Tròn đều đồng màu
Chất lượng Nước ngọt thanh, cơm nạo
Quy trình sản xuất VietGAP ,  ORGANIC