Uncategorized @vi

Liên kết bao tiêu sản phẩm theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP

Để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nông sản sạch và an toàn, công ty đã liên kết bao tiêu sản phẩm cho các Tổ Hợp Tác, Hợp Tác Xã sản xuất bưởi da xanh theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, ORGANIC xây dựng vùng nguyên liệu nông sản, trái cây an toàn, chất lượng và truy nguyên nguồn gốc để cung cấp cho thị trường nội địa và xuất khẩu.

Việc liên kết này tạo ra mối liên kết sản xuất tiêu thụ bền vững cho người nông dân và nâng cao giá trị thương hiệu cho bưởi da xanh Hương Miền Tây nói riêng và bưởi da xanh Bến Tre nói chung.

Vùng trồng bưởi da xanh đạt tiêu chuẩn VietGAP bao gồm

  • Tổ hợp tác Bưởi Da Xanh Số 1 Sơn Đông
  • Tổ hợp tác Bưởi Da Xanh Số 2 Sơn Đông
  • Tổ hợp tác Bưởi Da Xanh Hiệp Lợi, Xã An Hiệp
  • Tổ hợp tác Bưởi Da Xanh Hòa Tây, Xã Quới Sơn
  • Tổ hợp tác Bưởi Da Xanh, Xã Phú Túc
  • Tổ hợp tác Bưởi Da Xanh, Xã Tân Trung
Bài viết liên quan
Sáng 15/3/2018, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã
Tỉnh Bến Tre hiện có hơn 4.000 ha đất trồng bưởi da xanh. Trái
Nhằm tăng sản lượng thu mua và bao tiêu sản phẩm bưởi da xanh
GlobalGap là một bộ tiêu chuẩn về nông trại được công nhận quốc tế

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *