Uncategorized @vi

Xây dựng hệ thống quản lí chất lượng theo tiêu chuẩn HACCP

HACCP là gì?

HACCP là viết tắt của cụm từ Hazard Analysis and Critical Control Point System, và có nghĩa là “hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn”, hay hệ thống phân tích, xác định và tổ chức kiểm soát các mối nguy trọng yếu trong quá trình sản xuất và chế biến thực phẩm”.

HACCP là hệ thống quản lý chất lượng dựa trên cơ sở phân tích các mối nguy và các điểm kiểm soát trọng yếu. Đó là công cụ phân tích nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh và chất lượng thực phẩm. HACCP bao gồm những đánh giá có hệ thống đối với tất cả các bước có liên quan trong quy trình chế biến thực phẩm, đồng thời xác định những bước trọng yếu với an toàn chất lượng thực phẩm. Công cụ này cho phép tập trung nguồn lực kỹ thuật, chuyên môn vào những bước chế biến có ảnh hưởng quyết định đến an toàn chất lượng thực phẩm.

Tiêu chuẩn HACCP do uỷ ban tiêu chuẩn hoá thực phẩm ( CODEX) ban hành lần đầu vào năm 1969, được sửa đổi 2 lần vào năm 1991 và sửa đổi tiếp vào năm 1998. Hệ thống an toàn vệ sinh thực phẩm theo HACCP là bộ các tiêu chuẩn quốc tế và các hướng dẫn về việc tăng cường an toàn thực phẩm trong mọi lĩnh vực sản xuất, chế biến lương thực , thực phẩm, thuỷ sản …

Kể từ năm 2016 Hương Miền Tây đã xây dựng và vận hành nhà máy xử lí – đóng gói – bảo quản bưởi theo tiêu chuẩn HACCP – Codex [CAR| RCP – 1- 1969 và phụ lục 4 -2003]


Bài viết liên quan
Sáng 15/3/2018, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã
Để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nông sản sạch và an toàn, công
Tỉnh Bến Tre hiện có hơn 4.000 ha đất trồng bưởi da xanh. Trái
Nhằm tăng sản lượng thu mua và bao tiêu sản phẩm bưởi da xanh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *